FANDOM


Allmänt Redigera

Bodelningsavtal upprättas när ett samboförhållande eller äktenskap tar slut för att dokumentera uppdelningen av de gemensamma tillgångarna. Detta kan vara i samband med skilsmässa men också i samband med dödsfall. Handlingen behöver inte registreras av domstol för att gälla, men många lämnar ändå in denna för registrering. Bodelningsavtal kan också lämnas in som s.k. anmälan om bodelning när bodelning sker under pågående äktenskap.

Vilken information krävs för att komma igång? Redigera

För att ta fram en bodelning måste man veta vilken domstol som har registrerat handlingen, registrerings- eller inkommandedatum och/eller paragrafnummer. Uppgifter om de som bodelningen gäller är också vanligen ett krav (namn, personnummer).

Registrerings-, inkommandedatum och paragrafnummer för bodelningar kan fås från Äktenskapsregistret i Örebro, som har telefonnummer 019-17 63 00. De kräver oftast att man har någon av makarnas personnummer.

Det finns för vissa domstolar/år register över bodelningar, vanligtvis i form av registerböcker förda i kronologisk ordning efter inkommandedatum. Dessa kan man titta i om man inte kan få fram uppgift om bodelningen hos Äktenskapsregistret.

Hur hittar jag materialet? Redigera

Bodelningsavtal står att finna som bilagor i avhandlingsprotokoll och i bouppteckningsprotokoll om det gäller anmälan om bodelning t.o.m. 1996-06-31. Detta gäller för alla domstolar utom Stockholms rådhusrätt/tingsrätt. Avhandlingsprotokollen står att finna bland bouppteckningsmaterialet.

Är bodelningsavtalet registrerat efter 1996-06-31 finns det hos respektive tingsrätt.

Vad ska jag skicka till kunden? Redigera

Kopia av bodelningen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki