FANDOM


Bouppteckning görs efter avlidna personer (dock inte alltid) och redovisar den avlidnes tillgångar och skulder.

I bouppteckningen framgår vilka som är dödsbodelägare, ofta kallade arvingar eller arvtagare, dvs de personer som enligt arvslagstiftning och eventuella testamenten har rätt till kvarlåtenskapen.

Till bouppteckningen kan också finnas andra handlingar - bilagor såsom testamenten och testamentsgodkännanden, äktenskapförord, arvsavståenden, försäkringshandlingar samt inventarieförteckningar. Arvsskatteuträkning, s.k. skattestege finns också.

Stadsarkivet förvarar bouppteckningar för Stockholms stad och län t.o.m. 20010630.

För avlidna efter 1 juli 2001 i Stockholms län finns bouppteckningarna hos Skatteverket, Skattekontoret i Visby.

Vilken information krävs för att komma igång? Redigera

Personuppgifter: Efternamn, förnamn, födelsedatum/pnr

Plats: Församling personen var folkbokförd i när han/hon avled.

Tid: Dödsdatum

Hur hittar jag materialet? Redigera

Med ledning av information om person, plats och tid:

Sök i indelningsregister eller länk på intranätet: Var finns bouppteckningarna. Här får du reda på i vilken domstol församlingen tillhört den aktuella tiden.

I domstolens arkiv finns register över bouppteckningar.

I registret hittar du bouppteckningsnumret.

Med hjälp av bouppteckningsnumret hittar du bouppteckningen.

Vad ska jag skicka till kunden? Redigera

Kopior skickas digitalt eller i pappersform utifrån kundens önskemål.

Vidimerade kopior: en del kunder vill ha en stämpel på kopiorna som styrker deras äkthet.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki